Trať běhu tvoří 36 nestejně dlouhých a těžkých úseků v délce 7 až 12 km. U 12-členného družstva každý běžec absolvuje 3 úseky s odstupem 8 - 10 hodin, dohromady celkem cca 30 km za 2 dny.

Organizátor podrobně charakterizuje každý úsek tratě – mapa úseku a předávky, výškový profil tratě, slovní popis tratě pro běžce a motorová vozidla, obtížnost úseku apod. Tento popis v tištěné formě společně s propozicemi a pravidly tvoří tzv. PŘÍRUČKU, kterou si kapitán týmu převezme při prezentaci. Příručku v elektronické podobě zpřístupní organizátor po uzavření registrace všem kapitánům, jejichž tým v závodě startuje. Organizátor může tuto příručku v elektronické podobě zpřístupnit i dříve, a to kapitánům, kteří mají zaplacené startovné za účelem nastudování tratě. Nepůjde však o konečnou verzi. Oficiální finální verze příručky je aktuální až v okamžiku startu prvního týmu. Organizátor může do této doby vykonávat změny v propozicích, pravidlech i na trati. V případě změn v příručce, které budou po prezentaci týmu, organizátor odevzdá kapitánovi týmu seznam úprav v tištěné podobě.

Od štartu 100 dnů 22 hodin 27 minut

 

      Mediální partneři